Niet kunnen werken heeft grote gevolgen

Financiële zekerheid zoals u wilt


Kunt u niet werken vanwege een ongeval of een ziekte? Als werknemer ontvangt u via een (aanvullende) arbeids­ongeschiktheidsverzekering (AOV) een maandelijkse uitkering. Als zelfstandige heeft u nergens recht op en moet u het allemaal zélf regelen!

Als u in loondienst bent heeft u bij arbeidsongeschiktheid recht op een WIA-uitkering. De WIA dekt nooit het volledige inkomen. U kunt zich dan aanvullend (al dan niet via de werkgever) verzekeren.

Bent u zelfstandig ondernemer dan heeft u dus géén recht op bestaande werknemersregelingen zoals de WIA. U bent geheel aangewezen op een eigen verzekering. Elders op onze website vindt u alle relevantie informatie.

Algemene informatie over deze verzekering


De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat u een uitkering krijgt als u arbeidsongeschikt raakt door een ongeval of ziekte. Het is een periodieke uitkering – bijvoorbeeld maandelijks – die u krijgt tot u de AOW-leeftijd hebt bereikt. Kenmerken

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) keert een bedrag uit voor iedere dag dat u arbeidsongeschikt bent. Dat bedrag heeft u vooraf met de verzekeraar afgesproken. U heeft veel vrijheid om de verzekeringsvoorwaarden mee te bepalen, maar meestal is de afspraak dat u maximaal tachtig procent van uw (gemiddelde) inkomen verzekert. Raakt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan krijgt u ook een gedeeltelijke uitkering. Dat ligt vast in de polis. Ook bepaalt u een zogeheten ‘wachttijd’. Dit is een periode waarin u geen uitkering krijgt. Die periode noemen we ook wel ‘eigenrisicoperiode’.

Voor wie en waarom

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Zij kunnen namelijk geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Startende ondernemers krijgen soms om medische redenen niet direct een AOV. Voor hen is er daarom de vangnetverzekering.

Arbeidsongeschikt? En nu?

Wordt u arbeidsongeschikt en heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? In deze brochure leest u welke stappen u gaat doorlopen.

Aandachtspunten

  • U bepaalt voor een belangrijk deel zelf de hoogte van de premie. Dat doet u door kritisch naar de dekking te kijken. Bijvoorbeeld:
  • Wilt u een uitkering die gelijk is aan tachtig procent van uw gemiddelde inkomen? Of kunt u volstaan met minder?
  • Heeft u voldoende financiële middelen om een bepaalde periode te overbruggen? Dan kunt u de wachttijd verlengen.
  • Wilt u dat de uitkering wordt geïndexeerd, of juist niet? Bijvoorbeeld omdat uw maandlasten in de toekomst afnemen omdat uw kinderen uit huis gaan.
  • Voor welk ‘arbeidsongeschiktheidscriterium’ kiest u? Misschien raakt u arbeidsongeschikt voor het werk dat u nu doet, maar bent u wel bereid ander werk aan te nemen dat u nog wel kunt doen. In dat geval betaalt u een lagere premie.
  • Wilt u al stoppen met werken voordat u de AOW-leeftijd hebt bereikt? Dan kunt u de uitkeringsduur verminderen. De premie is dan ook lager.

Vraag bij BM Sigortam om een goéd advies!


Kies de juiste dekking en betaal niet te veel premie!