BM sigortamKlik om onze app te openenOpenen

Dienstverlenings- en andere documenten

Lees hier meer over onze privacyverklaring, cookieverklaring, disclaimer...

Dienstverlenings documenten

DvD RisicoDvD VermogenDvD Hypotheek

 

Wat is een dienstverleningsdocument?

Met het dienstverleningsdocument weet je wat je ongeveer aan kosten kunt verwachten. Het gaat wel om de gemiddelde kosten. In individuele gevallen kan de rekening hoger of lager uitvallen. 

Het dienstverleningsdocument is een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van een financiële dienstverlener. Jouw adviseur of bemiddelaar is verplicht het jou te geven voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, maar in elk geval voordat hij je een advies geeft. Hij is ook verplicht om het dienstverleningsdocument op zijn website aan te bieden.

Bij welke producten verplicht?

Het dienstverleningsdocument moet worden verstrekt bij de volgende producten:

 • Uitvaartverzekeringen 
 • Levensverzekeringen 
 • Bankspaarproducten 
 • Deelnemingen in een beleggingsfonds 
 • Hypotheken 
 • Betalingsbeschermers 
 • Overlijdensrisicoverzekeringen 
 • Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen

Informatie in het dienstverleningsdocument

Het dienstverleningsdocument bevat onder andere de volgende informatie:

 • Of er wordt geadviseerd en of dit op basis van objectieve analyse is 
 • Of er een contractuele verplichting bestaat om slechts voor bepaalde aanbieders te adviseren 
 • Of hij uitsluitend eigen producten adviseert 
 • De kosten die gemiddeld per advies in rekening worden gebracht
 • Advies- en bemiddelingskosten
Soorten dienstverleningsdocumenten

Er zijn vier verschillende type dienstverleningsdocumenten, gericht op:

 1. een hypotheekvraag 
 2. opbouwen van vermogen 
 3. werkgeverspensioen 
 4. het afdekken van risico’s

Gebruik het dienstverleningsdocument om door te vragen en te vergelijken

Het dienstverleningsdocument is een handig hulpmiddel om de juiste vragen te stellen aan de financiële dienstverlener. Vraag bijvoorbeeld na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. Wat doet hij bijvoorbeeld voor je om een hypotheek af te sluiten? En wat doet hij niet? Met behulp van het document kun je goed doorvragen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.

Het dienstverleningsdocument helpt je ook om financiële dienstverleners met elkaar te vergelijken. Dit kan helpen bij het maken van een keuze voor een type dienstverlener. Ga je voor advisering door een zelfstandig adviseur of kies je voor een bank of verzekeraar? De dienstverleningsdocumenten zien er hetzelfde uit. Zo kun je op een makkelijke manier de kosten en de werkzaamheden naast elkaar leggen.

Dienstenwijzer

DIENSTENWIJZER

Belangrijke informatie in heldere taal

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten. 

Wie zijn wij? 

BM sigortam is op 1 september 2004 opgericht als assurantiekantoor dat particulieren en bedrijven helpt bij het vinden en afsluiten van verzekeringen. Wij pretenderen ons niet als een onafhankelijk kantoor maar wij bemiddelen wel voor een groot aantal aanbieders. Op verzoek kunnen wij de door ons geselecteerde aanbieders aan u kenbaar maken. 

Bezoekadres: Dr. Hub van Doorneweg 195, 5026 RE Tilburg. 
Postadres: Postbus 1013, 5004 BA Tilburg. 

Bereikbaarheid

U kunt onze adviseurs telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. 

Onze adviseurs maken ook afspraken in de avonduren. Bij noodgevallen kunt u ons ‘s avonds en in het weekend telefonisch bereiken onder nummer; 06-21236851 of 06-53444155. 

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

 • Autoriteit Financiële Markten
 • Kamer van Koophandel
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12009914. 

Kamer van Koophandel 
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat BM sigortam geregistreerd onder nummer 18081375. 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) 
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het KiFiD, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300.006.435. 

Onze dienstverlening 

Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, levensverzekeringen, sparen, hypotheken en consumptief krediet. 

Schadeverzekering 
Hierbij kunt u denken aan onder andere autoverzekeringen, opstalverzekeringen, inboedelverzekeringen, reisverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstandverzekeringen. Wij zijn actief op zowel de particuliere als de zakelijke markt. 

Overige financiële diensten 
Hierbij valt te denken aan hypotheken, sparen en lenen (consumptief krediet). Deze worden aangeboden vanuit PMF Moerenburg Adviesgroep. Zie voor meer informatie www.pmfmoerenburg.nl. 

Wat verwachten wij van u?

 • In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
 • Hebt u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
 • Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons via mail of schriftelijk  doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven. Onder wijziging van persoonlijke situatie vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
 • Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.    
 • Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post, fax of e-mail.

Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar. In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar.

Als u een klacht heeft

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Wilt u nadere informatie over onze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij ons opvragen. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij de volgende instantie terecht:   Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus 93257 2509 AG Den Haag Telefoon 0900-klacht ofwel 0900-3552248  www.kifid.nl

Beëindiging relatie met BM sigortam 

Tevens heeft u recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

BM sigortam

Aansluitgegevens:

 • KvK: 18081375
 • Kifid: 300.006.435
 • AFM: 12009914

Correspondentieadres:

 • Postbus 1013
 • 5004 BA Tilburg

 

Gerealiseerd en gehost door YORON!

Contact opnemen

BM sigortam
Dr. Hub van Doorneweg 195
5026 RE Tilburg

 013 - 467 52 67
 info@bmsigortam.nl